logo

IBIS HPDO

IBIS HPDO

Sezonowy, letni olej silnikowy tyou High Performance Diesel Oil (HPDO). Zawiera selektywnie rafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikowo i hydrorafinowane destylaty olejowe uzyskiwane z ropy naftowej oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciw utleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne i lepkościowo-temperaturowe. Zapewnia doskonałe smarowanie czterosuwowych silników Diesla, bardzo wysilonych, stosowanych w maszynach kolejowych, innych lądowych oraz morskich silników stacjonarnych, gdzie wymagany jest bardzo wysoki potencjał własności myjących i zobojętniających.

Zastosowanie

Gwarantuje

 • zmniejszenie zużycia elementów silnika
 • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
 • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych
 • wysoki potencjał dyspergująco- myjący
 • bardzo wysoka lepkość w klasie SAE 40
 • wynoszenie ze samrowanych powierzchni osady sadzy i szlamó
 • wysoką odporność utleniającą
 • zabezpieczenie powierzchni smarowaną przed zużyciem
 • stabilizację lepkości oleju podczas pracy
 • optymalną lepkość dla przeciążonych silników
 • zmniejszoną ilość dolewek eksploatacyjnych
 • spełnienie wymogów dotyczących emisji szkodliwych składników spalin, szczególnie przy zastosowaniach w silnikach ciężkich maszyn górniczych.
IBIS HPDO
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 15,5
Wskaźnik lepkości, min 102
Temperatura płynięcia, max (ºC) -27
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 250
Liczba zasadowa mgKOH/g 8.0
PDS