logo

Smary do przekładni zębatych KZE

Smary do przekładni zębatych KZE

Półpłynny smar otrzymywany z wysokorafinowanego oleju mineralnego, asfaltu przemysłowego oraz dodatku EP podwyższającego wytrzymałość filmu smarowego. Zawiera dodatki poprawiające własności niskotemperaturowe. Przeznaczony do smarowania przekładni zębatych, głównie do smarowania przekłądni zestawu kołowego elektrycznych pojazdóe trakcyjnych. Smar KZE-L stosuje się w okresoe letnim, natomiast smar KZE-Z w okresie zimowym.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • dobrą przyczepność smaru
  • dobre smarowanie podczas uruchamiania
KZE-L  
KZE-Z  
Lepkość względna w 100ºC, (E) 10.5-12
Lepkość względna w 100ºC, (E) 6-7
Penetracja bez ugniatania w 25ºC, max -
Penetracja bez ugniatania w 25ºC, max 170
Obciążenie zespawania, min 294
Obciążenie zespawania, min 343