logo

Olej KVG

Olej KVG

Oleje KVG produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Oleje procesowe KVG ze względu na to, że uczestniczą w procesach technologicznych i wchodzą w skład gotowych wyrobów jako składnik surowcowy charakteryzują się specyficznymi własnościami. Głównym zadaniem olejów KVG 32-150 jest uplastycznienie mieszanek gumowych pozwalających na przetłaczanie i formowanie kształtów lub modyfikowanie lepkości żywic stosowanych jako środek klejący w taśmach samoprzylepnych. Ponadto  oleje procesowe mogą być wykorzystane jako wysokiej jakości oleje smarowe, które nie wymagają dodatków uszlachetniających. Olej KVG 22 przeznaczony jest do wypełniania złóż solnych, budowy podziemnych zbiorników paliw, jako olej technologiczny przy eksploatacji złóż soli i budowy kawern.

 

Olej KVG

32

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

32

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-12

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

220

 Liczba kwasowa mg/KOH/g nie niższa niż

0,1

 

 

Olej KVG

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

68

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-6

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

220

 Liczba kwasowa mg/KOH/g nie niższa niż

0,1

 

 

Olej KVG

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-9

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

240

 Liczba kwasowa mg/KOH/g nie niższa niż

0,1

 

 

 Olej KVG

150

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

92

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-9

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

240

 Liczba kwasowa mg/KOH/g nie niższa niż

 0,1

 

 

 Olej KVG

150Z

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

92

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-21

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

240

 Liczba kwasowa mg/KOH/g nie niższa niż

 0,1