logo

TRANSMIL CLP

TRANSMIL CLP

Oleje przekładniowe TRANSMIL CLP są przeznaczone dla przemysłowych przekładni i maszyn pracujących w wysilonych warunkach. Oleje otrzymywane są w oparciu o bazy z zachowawczej przeróbki ropy naftowej,  selektywnie rafinowane oraz o pakiet dodatków zawierają bezpopiołowe dodatki poprawiające własności smarne, przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i demulgującym.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • dobrą ochronę powierzchni smarowanych elementów,
  • wysokie własności przeciwpienne,
  • bardzo dobre własności deemulgujące,
  • podwyższoną smarność
  • zabezpieczenie przed zużyciem.

TRANSMIL CLP

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

68

Wskaźnik lepkości, min

97

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-21

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

230

Własności demulugujące

 20

 

 

TRANSMIL CLP

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-21

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

250

Własności demulugujące

 20

 

 

TRANSMIL CLP

150

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-25

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

250

Własności demulugujące

 20

 

 

TRANSMIL CLP

220

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

220

Wskaźnik lepkości, min

94

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-18

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

245

Własności demulugujące

 25

 

 

TRANSMIL CLP

320

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

320

Wskaźnik lepkości, min

93

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-12

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

260

Własności demulugujące

 25

 

 

TRANSMIL CLP

460

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

460

Wskaźnik lepkości, min

93

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-15

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

260

Własności demulugujące

 40

 

 

TRANSMIL CLP

680

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

680

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-9

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

260

Własności demulugujące

 40

 

 

PDS