logo

OLEJ HYDRAULICZNY L-HL

OLEJ HYDRAULICZNY L-HL

Oleje Hydrauliczne L-HL są olejami do układów napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje te zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Oleje hydrauliczne L-HL stosuje się w lekko i średnio obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego.

HL 32 46 68:

Zastosowanie

Gwarantuje

  • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów, 
  • wysokie własności przeciwpienne, 
  • dobre wydzielanie powietrza,
  • wyjątkową stabilność hydrolityczną, 
  • wysoką filtrowalność,
  • utrzymane czystości układów smarowania poprzez specjalnie nadane własności detergująco - dyspergujące dzięki, którym oleje rozpuszczają większość osadów obcych, osadów zanieczyszczeń w układzie hydraulicznym i utrzymują je w oleju aż do momentu filtracji na filtrze bocznikowym układu, 
  • zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych

Olej hydrauliczny L-HL

32

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

32

Wskaźnik lepkości, min

100

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

220

Własności demulgujące

15

 

 

Olej hydrauliczny L-HL

46

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

46

Wskaźnik lepkości, min

100

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-27

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

235

Własności demulgujące

15

 

 

Olej hydrauliczny L-HL

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

69

Wskaźnik lepkości, min

100

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

238

Własności demulgujące

15

 

 

Olej hydrauliczny L-HL

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

97

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-24

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

240

Własności demulgujące

20

 

 

Olej hydrauliczny L-HL

150

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

94

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-21

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

268

Własności demulgujące

20

PDS