logo

OLEJ HYDRAULICZNY L-HV BA

OLEJ HYDRAULICZNY L-HV BA

Oleje hydrauliczne L-HV charakteryzują się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych oraz szczególnie niską zależnością lepkości oleju od temperatury (polepszone własności lepkościowo -temperaturowe).
Produkowane z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje te zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających niskopopiołowych lub bezpopiołowych o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Oleje hydrauliczne L-HV stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • ochronę powierzchni smarowanych elementów
  • wysokie własności przeciwpienne
  • dobre wydzielanie powietrza
  • bardzo dobre własności deemulgujące
  • stabilnośc hydrolityczną
  • wysoką filtrowalność
  • utrzymanie czystości układów smarowania
  • bardzo dobre własności lepkościowo- temperaturowe
  • odporność na ścinanie
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłużenie trwałości części układów smarowanych

Olej hydrauliczny L-HV

32

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

32

Wskaźnik lepkości, min

148

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-42

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

216

 

 

Olej hydrauliczny L-HV

46

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

46

Wskaźnik lepkości, min

143

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-39

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

224

 

 

Olej hydrauliczny L-HV

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

68

Wskaźnik lepkości, min

124

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

244

 

 

Olej hydrauliczny L-HV

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

126

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

264

PDS