logo

HYDRAX HLP

HYDRAX HLP

Oleje  HYDRAX HLP produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje te zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO L-HM • ISO VG 32,46,68,100,150 • DIN 51524-2 HLP • Główny Instytut Górnictwa – znak B

Zastosowanie

  • w wysoko obciążonych układach przenoszenia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego
  • w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych i innych warunkach, którym towarzyszy temperatura oraz wilgotność otoczenia. 

Gwarantuje

  • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów
  • wysokie własności przeciwpienne
  • dobre wydzielanie powietrza
  • bardzo dobre własności deemulgujące
  • stabilność hydrolityczną
  • wysoką filtrowalność
  • czystość układów smarowania
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłużenie trwałości części ukłądów smarowania

Hydrax HLP

32

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

32

Wskaźnik lepkości, min

99

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

215

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Własności demulgujące, min

20

 

 

Hydrax HLP

46

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

46

Wskaźnik lepkości, min

97

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

230

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-33

Własności demulgujące, min

20

 

 

Hydrax HLP

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

68

Wskaźnik lepkości, min

97

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

236

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-27

Własności demulgujące, min

20

 

 

Hydrax HLP

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

100

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

245

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-25

Własności demulgujące, min

25

 

 

Hydrax HLP

150

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

148

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

248

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-21

Własności demulgujące, min

25

PDS