logo

OLEJ SPRĘŻARKOWY L-DAA

OLEJ SPRĘŻARKOWY L-DAA

Olej do smarowania tłokowych sprężarek powietrza pracujących w lekkich i średnich warunkach eksploatacyjnych oraz do smarowania innych układów cyrkulacji, gdzie wymagana jest bardzo dobra odporność na utlenianie i koksowanie oleju. Produkt stworzony w oparciu o wysokojakościowe specjalne oleje bazowe, przy starannie dobranym pakiecie dodatków uszlachetniających zapewniający doskonałą ochronę: przeciwkorozyjną, przeciwutleniającą , deemulgującą, antypienną, przy poprawnych własnościach smarnych.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • małą skłonność do utleniania
  • bardzo małą skłonność na koksowanie
  • dobrą stabilność cieplną
  • dobrą ochronę przed zużyciem
  • wyjątkową odporność na tworzenie emulsji

L-DAA

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

96

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-12

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

250

L-DAA

150

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

94

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-12

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

260