logo

SIGMUS L-DAB

SIGMUS L-DAB

Stworzony w oparciu o wysokojakościowe specjalne oleje bazowe, przy staranie dobranym pakiecie dodatków uszlachetniających zapewniający doskonałą ochronę: przeciwkorozyjną, przeciwutleniającą, przeciwzużyciową, deemulgującą, antypienną i antyrdzewną, przy poprzwionych własnościach smarnych. Przeznaczony do smarowania, kroplowego tłokowych i rotacyjnych (łopatkowych) sprężarek powietrza pracujących w średnich warunkach eksploatacyjnych, przy zróżnicowanych temperaturach pracy.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • spełnienie lub przekroczenie wymogów DIN 51506 dla olejów sprężarkowych
  • wysoką odporność na utlenianie i bardzo małą skłonność na koksowanie
  • ekstremalną odporność na utlenienie i wysoką stabilność cieplną
  • zwiększenie żywotności eksploatacyjnej oleju i sprzętu
  • ochronę przed zużyciem
  • wyjątkową odporność na tworzenie emulsji

SIGMUS L-DAB

32

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

32

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-15

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

210

 

 

SIGMUS L-DAB

46

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

46

Wskaźnik lepkości, min

97

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-15

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

230

 

 

SIGMUS L-DAB

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

68

Wskaźnik lepkości, min

99

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-12

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

250

 

 

SIGMUS L-DAB

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

93

Wskaźnik lepkości, min

94

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-12

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

260

 

 

SIGMUS L-DAB

150

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

94

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-9

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

270

PDS