logo

Dyrektor ds. Zarządzania Surowcem Strategicznym

Piotr Górski

tel. kom.  +48 510 059 772

e-mail: piotr.gorski@lotosoil.pl

Szef Biura Obrotu Olejami Bazowymi

Barbara Borzych

tel. kom. +48 512389168

e-mail: barbara.borzych@lotosoil.pl 

Kierownik działu Sprzedaży Plastyfikatorów

Michalina Paszkowska

tel. kom.+48 505121109

e-mail: michalina.paszkowska@lotosoil.pl

Kierownik działu Rozwoju Handlu Obszaru HBO

Joanna Synak

tel. kom. +48 504219706

e-mail: joanna.synak@lotosoil.pl

Starszy specjalista ds.Rozwoju Handlowych Powiązań Rynkowych

Zbigniew Lach

tel. kom. +48 505121133

e-mail: zbigniew.lach@lotosoil.pl