logo

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 03 lipca 2023 r. planowane jest połączenie Spółek ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. W związku z połączeniem ORLEN OIL Sp. z o.o. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o.

Połączona Spółka będzie prowadziła działalność pod nazwą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk.


Jednocześnie zapewniamy, iż w wyniku połączenia wszystkie umowy zawarte przez łączące się Spółki, zachowują swoją ważność bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz że proces połączenia nie zmienia warunków dotychczasowej współpracy.

Szczegółowe dokumenty do pobrania poniżej:

Plan połączenia.pdf
2019_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil.pdf
2019_Sprawozdanie finansowe ORLEN OIL.pdf
2019_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LOTOS Oil.pdf
2019_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ORLEN OIL.pdf
2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności LOTOS Oil.pdf
2019_Sprawozdanie Zarządu z działalności ORLEN OIL.pdf
2020_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil.pdf
2020_Sprawozdanie finansowe ORLEN OIL.pdf
2020_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LOTOS Oil.pdf
2020_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ORLEN OIL.pdf
2020_Sprawozdanie Zarządu z działalności ORLEN OIL.pdf
2020_Sprawozdanie Zarządu z działalności LOTOS Oil.pdf
2021_Sprawozdanie finansowe LOTOS Oil.pdf
2021_Sprawozdanie finansowe ORLEN OIL.pdf
2021_Sprawozdanie z badania sprawodania finansowego ORLEN OIL.pdf
2021_Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LOTOS Oil.pdf
2021_Sprawozdanie Zarządu z działalności ORLEN OIL.pdf
2021_Sprawozdanie Zarządu z działalności LOTOS Oil.pdf